Uzmanību!

Saskaņā ar konkursa nolikuma 2.3. punktu, Iepirkumu komisija atbildes uz jautājumiem, kā arī papildu informāciju sniedz ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms Metu piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēdējais atbilžu sniegšanas datums – 29. maijs.

Lūdzam savlaicīgi, līdz 24.maijam, bet ne vēlāk kā līdz 28. maijam (ieskaitot) iesūtīt jautājumus, ja tādi radušies.

Par atbilžu sagatavošanas iespēju uz jautājumiem, kas iesūtīti pēc 28. maija, lems iepirkumu komisija.

Cirks un arhitektūra

Trešdien, 11. aprīlī, pl. 18.00 Latvijas Arhitektu savienības zālē Torņa ielā 11, Rīgā notiks somu cirka eksperta Petri Heikila (Petri Heikkilä) lekcija par mūsdienīga cirka arhitektoniskajām vajadzībām.

Petri Heikila ir Salpaus Cirka centra Somijā vadītājs.
Viņa uzraudzībā 2014. gadā Lahti tika pabeigta bijušās industriālās ēkas pārtapšana par mūsdienīgu cirku. Petri pieredze un zināšanas par cirka disciplīnu specifiku, cirka žanriem un mūsdienu cirka attīstību, kā arī piedalīšanās cirka ēkas tapšanas procesā būs ne tikai noderīgs palīgs arhitektiem, kas plāno piedalīties Rīgas cirka izsludinātajā metu konkursā, bet jebkuram interesantam.

Pasākums notiek VSIA “Rīgas cirks” rīkoto pasākumu “Sarunas par cirku” ietvaros.

Lekcija notiks angļu valodā.
Lekciju atbalsta Latvijas Arhitektu savienība.
Sīkāka informācija par pasākumu šeit.

Novietnes apskate

Uzmanību!
Novietnes apskate tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās!

 

Metu konkursa
“RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA” ID Nr.2018/1
teritorijas novietnes apskate notiks Merķeļa ielā 4, Rīgā,
2018. gada 10. aprīlī, plkst.12:00.
Lielās atsaucības dēļ, novietnes apskate tiek organizēta vairākās grupās, ar dažādiem apskates laikiem!

– Pieteikšanās novietnes apskatei notiek, sūtot elektroniskā pasta vēstuli ar apmeklētāja vārdu, uzvārdu uz adresi rigascirks@metukonkurss.lv ne vēlāk kā līdz 2018. gada 9. aprīlim, plkst.17:00.
– Novietnes apskate tiks organizēta 15 cilvēku lielās grupās.
– Novietnes apskates ilgums ~1h.
– Dalība novietnes apskatē nav obligāta.

Kontaktpersona – Dace Kalvāne, tel. +371 29480702

Metu konkurss “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija”

VSIA “Rīgas cirks” izsludina metu konkursu
“RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA” ID Nr.2018/1

Konkursa norises laiks – no 2018. gada 2. marta līdz 4. jūnijam.

Konkursa mērķis – iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu, ekonomiski pamatotu Metu “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un attīstības vīzijai”.
Konkursa novietne un objekts – metu konkursa projekta teritorija atrodas Rīgā, Merķeļa ielā 4, ietver teritoriju starp Merķeļa un Alfrēda Kalniņa ielu (kadastra nr. 0100 005 0014) 3807 m² platībā. Metu konkursa izpētes teritorija ietver pilsētas teritoriju ar pieguļošajām ielām, infrastruktūru un apbūvi.
Konkursa priekšmets – apbūves iecere, kas attēlo kompleksu Rīgas cirka teritorijas rekonstrukciju un perspektīvo attīstību. Apbūves iecerei ir jāietver arhitektoniskie un funkcionālie Rīgas cirka renovācijas un palašināšanas risinājumi un teritorijas kopējā ģenerālplāna attīstības priekšlikumi ar teritorijas labiekārtojumu.

Lai saņemtu pilnu Konkursa dokumentācijas komplektu, Ieinteresētajam Konkursa dalībniekiem jāreģistrējas http://cirks.metukonkurss.lv/
sadaļā Reģistrācija. Pēc reģistrācijas Ieinteresētajiem Konkursa dalībniekiem automātiski tiks iesūtīta visa Konkursa tekstuālā un grafiskā informācija.

Konkursa novietnes apskate – 2018. gada 10. aprīlī, plkst.12:00.

Konkursa žūrija – starptautiski atzīti Francijas, Nīderlandes, Somijas un Latvijas atbilstošo jomu vadošie speciālisti – arhitekti, pilsētplānotāji, cirka speciālisti; institūciju – Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas Arhitektu Savienība, Rīgas pilsētas būvvalde, Rīgas pilsētas arhitekta birojs, Rīgas pilsētas attīstības departaments, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Konkursa rīkotāja VAS “Rīgas cirks”, pārstāvji.

Kopējais balvu fonds – 35 000 EUR
• Pirmā vieta – 15 000 EUR
• Otrā vieta – 10 000 EUR
• Trešā vieta – 7 000 EUR
• Trīs veicināšanas balvas – katra 1 000 EUR