Uzmanību!

Saskaņā ar konkursa nolikuma 2.3. punktu, Iepirkumu komisija atbildes uz jautājumiem, kā arī papildu informāciju sniedz ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms Metu piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēdējais atbilžu sniegšanas datums – 29. maijs.

Lūdzam savlaicīgi, līdz 24.maijam, bet ne vēlāk kā līdz 28. maijam (ieskaitot) iesūtīt jautājumus, ja tādi radušies.

Par atbilžu sagatavošanas iespēju uz jautājumiem, kas iesūtīti pēc 28. maija, lems iepirkumu komisija.

Cirks un arhitektūra

Trešdien, 11. aprīlī, pl. 18.00 Latvijas Arhitektu savienības zālē Torņa ielā 11, Rīgā notiks somu cirka eksperta Petri Heikila (Petri Heikkilä) lekcija par mūsdienīga cirka arhitektoniskajām vajadzībām.

Petri Heikila ir Salpaus Cirka centra Somijā vadītājs.
Viņa uzraudzībā 2014. gadā Lahti tika pabeigta bijušās industriālās ēkas pārtapšana par mūsdienīgu cirku. Petri pieredze un zināšanas par cirka disciplīnu specifiku, cirka žanriem un mūsdienu cirka attīstību, kā arī piedalīšanās cirka ēkas tapšanas procesā būs ne tikai noderīgs palīgs arhitektiem, kas plāno piedalīties Rīgas cirka izsludinātajā metu konkursā, bet jebkuram interesantam.

Pasākums notiek VSIA “Rīgas cirks” rīkoto pasākumu “Sarunas par cirku” ietvaros.

Lekcija notiks angļu valodā.
Lekciju atbalsta Latvijas Arhitektu savienība.
Sīkāka informācija par pasākumu šeit.

Novietnes apskate

Uzmanību!
Novietnes apskate tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās!

 

Metu konkursa
“RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA” ID Nr.2018/1
teritorijas novietnes apskate notiks Merķeļa ielā 4, Rīgā,
2018. gada 10. aprīlī, plkst.12:00.
Lielās atsaucības dēļ, novietnes apskate tiek organizēta vairākās grupās, ar dažādiem apskates laikiem!

– Pieteikšanās novietnes apskatei notiek, sūtot elektroniskā pasta vēstuli ar apmeklētāja vārdu, uzvārdu uz adresi rigascirks@metukonkurss.lv ne vēlāk kā līdz 2018. gada 9. aprīlim, plkst.17:00.
– Novietnes apskate tiks organizēta 15 cilvēku lielās grupās.
– Novietnes apskates ilgums ~1h.
– Dalība novietnes apskatē nav obligāta.

Kontaktpersona – Dace Kalvāne, tel. +371 29480702