Žūrijas komisijas atzinums


`Konkursa rezultātā ir iegūti augstvērtīgi risinājumi, kurus detalizēti izstrādājot un realizējot VSIA “Rīgas cirks” iegūs optimālu vēsturiskās Rīgas cirka ēkas atjaunošanas priekšlikumu, kā arī funkcionāli un arhitektoniski augstvērtīgu jaunbūvi (“black box”) un Rīgas cirka teritorijas publiskās ārtelpas izveidi.`
Sīkāk:
ŽŪRIJAS KOMISIJAS ATZINUMS


 

Atvērti devīžu atšifrējumi

Nosauktas metu konkursa “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija” godalgoto vietu ieguvēju devīzes un atvērti devīžu atšifrējumi.

Pirmdien, 11. jūnijā, pl. 13.00 RTU Arhitektūras fakultātes Zīmētavā, Ķīpsalas ielā 6 notika publisks starptautiskā metu konkursa “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija” devīžu atvēršanas un atšifrēšanas pasākums. Saskaņā ar starptautiskas žūrijas vērtējumu tika piešķirtas divas otrās vietas, divas trešās vietas, kā arī četras veicināšanas balvas. Lai noteiktu uzvarētājus, iepirkuma komisija turpinās darbu, pārbaudot žūrijas godalgoto dalībnieku kvalifikāciju.

“Šis ir nozīmīgs brīdis Rīgas cirkam – esam ieguvuši vairākas labas vīzijas par cirka ēkas nākotni, kas ilgtermiņā ļaus atdzimt Jāņa Frīdriha Baumaņa projektētajai fasādei un arēnai, kā arī nodrošinās iespēju Rīgas cirka teritoriju pilnvērtīgi apdzīvot kā māksliniekiem, tā sabiedrībai,” pauž Rīgas cirka valdes locekle Ināra Kehre, secinot “esam gandarīti par lielo interesi un iesaisti konkursā – konkursa dokumentāciju izņēmušas 149 personas, plaši apmeklēta novietnes apskate, iesniegti 20 projekti, kuros visos dalībnieki ieguldījuši nozīmīgu darbu ēkas izpētē un jaunu risinājumu vīzijās.”

“Veiksmīgi noslēdzies konkurss ar daudz labām idejām. Godalgoto vietu ir pat vairāk nekā iepriekš bija paredzēts. Ir četras veicināšanas balvas, divas trešās vietas un divi līdzvērtīgi augsta līmeņa projekti, kas abi ieguvuši otro vietu. Ņemot vērā, ka projekts ir pietiekami sarežģīts un ietver daudz aspektus gan no arhitektūras, gan funkcionalitātes puses, katram no godalgotajiem darbiem nepieciešami papildu uzlabojumi, ko rosinās žūrija,” rezumēja žūrijas pārstāvis, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs, arhitekts Juris Dambis.

Šā gada 2. martā tika izsludināts starptautisks konkurss “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija”. Tā mērķis – rast labāko risinājumu, lai Rīgas cirka ēka varētu nodrošināt, ka mums ir kvalitatīva un daudzpusīga cirka māksla un ka tā attīstās uzsāktajos virzienos: izrādes, izglītība, rezidences. Līdz 4. jūnijam konkursa dalībniekiem bija jāiesniedz būves plāni, kas nosaka vispārējos apjomus un to shematisku izvietojumu būvniecībai paredzētajā teritorijā.

Iesniegtos darbus (šajā posmā darbu iesniedzēji bija aizklāti, un darbi tika identificēti pēc devīzēm) vairākas dienas vērtēja starptautiskā žūrija šādā sastāvā: žūrijas komisijas priekšsēdētājs – LR Kultūras ministrijas pārstāvis Jānis Dripe, žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietniece – VSIA “Rīgas cirks” valdes locekle Ināra Kehre, žūrijas locekļi: VSIA “Rīgas cirks” radošais direktors Mārtiņš Ķibers, VKPAI vadītājs, arhitekts Juris Dambis, Rīgas pilsētas arhitekta biroja pārstāve arhitekte Regīna Bula, Rīgas pilsētas attīstības departamenta pārstāvis Aigars Kušķis, Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāve Agrita Maderniece, Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis arhitekts Toms Kokins, ārvalstu cirka eksperts un konsultants Johans Floks (Yohann Floch) no Francijas, ārvalstu arhitekts un pilsētplānotājs, prof. Jo Kunens (Jo Coenen) no Nīderlandes, kā arī cirka mākslinieks un pasniedzējs ar 25 gadu pieredzi, tai skaitā cirka norises vietu plānošanā – Lionels Ležēns (Lionel Lejeune) no Somijas. Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre – arhitekte Dace Kalvāne.

Žūrijas priekšsēdētājs Jānis Dripe: “Tas, ka pirmā vieta nav piešķirta, bet piešķirtas divas otrās un divas trešās vietas, nozīmē arī to, ka gaidāms sava veida sacensības turpinājums. Sarunu process ar godalgotajiem uzvarētājiem dos iespēju pilnveidot projektus un iegūt vēl labāku uz sabiedrības labumu vērstu rezultātu.”

Saskaņā ar nolikumu kā arī Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā iepirkuma komisija turpina darbu slēgtā sēdē, pārbaudot godalgoto dalībnieku kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām. Lēmums par uzvarētāju tiks pieņemts pēc kvalifikācijas pārbaudes, līgums par būvprojekta izstrādi tiks noslēgts pēc sarunu procedūras.

Ar konkursā iesniegtajiem darbiem līdz augustam ikviens var iepazīties RTU Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, 4. stāvā.

Devīžu atšifrējums
NB! Zemāk apkopoti metu konkursa žūrijas piešķirto godalgoto vietu un veicināšanas balvu ieguvēji, taču šis nav uzskatāms par konkursa rezultātu. Iepirkumu komisijas lēmums tiks publicēts Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.


META DEVĪZE: NSRD2018
ŽŪRIJAS PIEŠĶIRTĀ GODALGA: 2.vieta
AUTORS: ARHITEKTU BIROJS NRJA
(Uldis Lukševics, Ivars Veinbergs, Zigmārs Jauja, Ilze Mekša,
Elīna Lībiete, Ieva Lāce – Lukševica, Inga Dubinska)


META DEVĪZE: AKRC2018
ŽŪRIJAS PIEŠĶIRTĀ GODALGA: 2.vieta
AUTORS: Apvienība
– SIA “TRĪS ARHITEKTŪRA” (Zane Kalniņa)
– SIA “SUDRABA ARHITEKTŪRA” (Reinis Liepiņš)


META DEVĪZE: CRKS2018
ŽŪRIJAS PIEŠĶIRTĀ GODALGA: 3.vieta
AUTORS: Apvienība
– ARHITEKTES BRIGITAS BULAS BIROJS (SIA “BRIGITA BULA”)
VENTURA TRINDADE ARQUITECTOS, IDA
(João Maria Ventura Trindade)


META DEVĪZE: AAAA0009
ŽŪRIJAS PIEŠĶIRTĀ GODALGA: 3.vieta
AUTORS: SIA “SINTIJA VAIVADE_ARHITEKTE” (Sintija Vaivade)


META DEVĪZE: IIII1111
ŽŪRIJAS PIEŠĶIRTĀ GODALGA: Veicināšanas balva
AUTORS: Apvienība
– SIA “MAILĪTIS A.I.I.M” (Austris Mailītis)
– SIA “SUDRABA ARHITEKTŪRA” (Reinis Liepiņš)


META DEVĪZE: VFQD1372
ŽŪRIJAS PIEŠĶIRTĀ GODALGA: Veicināšanas balva
AUTORS: ADRIAN PHIFFER (ORDINUL ARCHITETILOR DIN ROMANIA)


META DEVĪZE: FREE1234
ŽŪRIJAS PIEŠĶIRTĀ GODALGA: Veicināšanas balva
AUTORS: Apvienība
– SIA “MADE ARHITEKTI” (Miķelis Putrāms)
– SIA “GAISS ARHITEKTI” (Kārlis Melzobs)


META DEVĪZE: LIDO1001
ŽŪRIJAS PIEŠĶIRTĀ GODALGA: Veicināšanas balva
AUTORS: Apvienība
– SIA “LAAGA” (Madara Gibze, Paulis Gibze)
– Neatkarīgie arhitekti: Helvijs Savickis, Manuel Bonell, Ilva Cīrule,
Uldis Āmars, Elza Rone

– SIA “AINAVU PROJEKTĒŠANAS BIROJS ALPS”
(Māris Bušs, Marc Geldof, Helena Gūtmane, Eva Plaude,
Ilze Rukšāne)
– Mākslinieks Kristians Mednis
– Vizuālā identitāte SIA “McCann Rīga” (Ljeta Putāne,
Gatis Zēbergs)
– Būvkonstrukcijas SIA “ARENSO” (Matīss Apsītis)
– SIA “LINIA” (Arvīds Līkops)

 

Metu konkursa darbu iesniegšana

Metu konkursa
“RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA” ID Nr.2018/1
darbu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 4.jūnijs

Meta piedāvājums, kas noformēts atbilstoši Konkursa Nolikuma 4. punkta prasībām, jāiesniedz vienā eksemplārā Žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram līdz 2018.gada 4.jūnijam, plkst. 17.00, adresē – Rīgā, Merķeļa ielā 4 (pie sarga, no A.Kalniņa ielas puses).

Pēc norādītā termiņa iesniegtie Metu piedāvājumi netiek pieņemti.

Vēršam uzmanību, ka arī pa pastu sūtītajiem Metu piedāvājumiem saņemšanas laiks ir līdz 2018. gada 4.jūnija, plkst. 17:00.

Kontaktpersona – Dace Kalvāne, tel. +371 29480702

Uzmanību!

Saskaņā ar konkursa nolikuma 2.3. punktu, Iepirkumu komisija atbildes uz jautājumiem, kā arī papildu informāciju sniedz ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms Metu piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēdējais atbilžu sniegšanas datums – 29. maijs.

Lūdzam savlaicīgi, līdz 24.maijam, bet ne vēlāk kā līdz 28. maijam (ieskaitot) iesūtīt jautājumus, ja tādi radušies.

Par atbilžu sagatavošanas iespēju uz jautājumiem, kas iesūtīti pēc 28. maija, lems iepirkumu komisija.

Cirks un arhitektūra

Trešdien, 11. aprīlī, pl. 18.00 Latvijas Arhitektu savienības zālē Torņa ielā 11, Rīgā notiks somu cirka eksperta Petri Heikila (Petri Heikkilä) lekcija par mūsdienīga cirka arhitektoniskajām vajadzībām.

Petri Heikila ir Salpaus Cirka centra Somijā vadītājs.
Viņa uzraudzībā 2014. gadā Lahti tika pabeigta bijušās industriālās ēkas pārtapšana par mūsdienīgu cirku. Petri pieredze un zināšanas par cirka disciplīnu specifiku, cirka žanriem un mūsdienu cirka attīstību, kā arī piedalīšanās cirka ēkas tapšanas procesā būs ne tikai noderīgs palīgs arhitektiem, kas plāno piedalīties Rīgas cirka izsludinātajā metu konkursā, bet jebkuram interesantam.

Pasākums notiek VSIA “Rīgas cirks” rīkoto pasākumu “Sarunas par cirku” ietvaros.

Lekcija notiks angļu valodā.
Lekciju atbalsta Latvijas Arhitektu savienība.
Sīkāka informācija par pasākumu šeit.

Novietnes apskate

Uzmanību!
Novietnes apskate tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās!

 

Metu konkursa
“RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA” ID Nr.2018/1
teritorijas novietnes apskate notiks Merķeļa ielā 4, Rīgā,
2018. gada 10. aprīlī, plkst.12:00.
Lielās atsaucības dēļ, novietnes apskate tiek organizēta vairākās grupās, ar dažādiem apskates laikiem!

– Pieteikšanās novietnes apskatei notiek, sūtot elektroniskā pasta vēstuli ar apmeklētāja vārdu, uzvārdu uz adresi rigascirks@metukonkurss.lv ne vēlāk kā līdz 2018. gada 9. aprīlim, plkst.17:00.
– Novietnes apskate tiks organizēta 15 cilvēku lielās grupās.
– Novietnes apskates ilgums ~1h.
– Dalība novietnes apskatē nav obligāta.

Kontaktpersona – Dace Kalvāne, tel. +371 29480702