Novietnes apskate

Uzmanību!
Novietnes apskate tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās!

 

Metu konkursa
“RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA” ID Nr.2018/1
teritorijas novietnes apskate notiks Merķeļa ielā 4, Rīgā,
2018. gada 10. aprīlī, plkst.12:00.
Lielās atsaucības dēļ, novietnes apskate tiek organizēta vairākās grupās, ar dažādiem apskates laikiem!

– Pieteikšanās novietnes apskatei notiek, sūtot elektroniskā pasta vēstuli ar apmeklētāja vārdu, uzvārdu uz adresi rigascirks@metukonkurss.lv ne vēlāk kā līdz 2018. gada 9. aprīlim, plkst.17:00.
– Novietnes apskate tiks organizēta 15 cilvēku lielās grupās.
– Novietnes apskates ilgums ~1h.
– Dalība novietnes apskatē nav obligāta.

Kontaktpersona – Dace Kalvāne, tel. +371 29480702