Uzmanību!

Saskaņā ar konkursa nolikuma 2.3. punktu, Iepirkumu komisija atbildes uz jautājumiem, kā arī papildu informāciju sniedz ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms Metu piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēdējais atbilžu sniegšanas datums – 29. maijs.

Lūdzam savlaicīgi, līdz 24.maijam, bet ne vēlāk kā līdz 28. maijam (ieskaitot) iesūtīt jautājumus, ja tādi radušies.

Par atbilžu sagatavošanas iespēju uz jautājumiem, kas iesūtīti pēc 28. maija, lems iepirkumu komisija.