Metu konkursa darbu iesniegšana

Metu konkursa
“RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA” ID Nr.2018/1
darbu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 4.jūnijs

Meta piedāvājums, kas noformēts atbilstoši Konkursa Nolikuma 4. punkta prasībām, jāiesniedz vienā eksemplārā Žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram līdz 2018.gada 4.jūnijam, plkst. 17.00, adresē – Rīgā, Merķeļa ielā 4 (pie sarga, no A.Kalniņa ielas puses).

Pēc norādītā termiņa iesniegtie Metu piedāvājumi netiek pieņemti.

Vēršam uzmanību, ka arī pa pastu sūtītajiem Metu piedāvājumiem saņemšanas laiks ir līdz 2018. gada 4.jūnija, plkst. 17:00.

Kontaktpersona – Dace Kalvāne, tel. +371 29480702